Παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας προς πώληση, πιστοποιημένα με CE (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων CPR) που προκύπτουν από τη διαδικασία της επεξεργασίας και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Για την διασφάλιση ποιότητας διενεργούνται τακτικοί εργαστηριακοί ποιοτικοί ελεγχοι από πιστοποιημένους συνεργάτες.

 

ΑΜΜΟΣ

Χρησιμοποιείται για επιχώσεις και κάλυψη κενών χώρων σε εργα σωληνώσεων, καλωδίωσης, χαντάκια κ.α.

 

Χρησιμοποιείται για επιχώσεις και έργα οδοποιίας. Διατίθεται και 3Α ΄Β διαλογής.

 

ΣΚΥΡΟ

Χρησιμοποιείται για επιχώσεις και οδοστρωσίες ως υπόστρωμα.Διατίθεται και ΣΚΥΡΟ ΄Β διαλογής.

 

ΧΩΜΑ

Χρησιμοποιείται για επιχώσεις.

 

ΚΗΠΟΧΩΜΑ

Διατίθεται για επιστρώσεις κήπων.

 

Στα πλαίσια των στόχων μας για εκσυγχρονισμό και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκυρη πιστοποίηση κάθε σταδίου λειτουργίας της. Έτσι αποδεικνύουμε επαρκώς τη δέσμευσή μας απέναντι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, ενώ διασφαλίζουμε την ποιότητα των συστημάτων μας και την επικέντρωσή μας στη συνεχή βελτίωση.

 

Τα πιστοποιητικά που διαθέτουμε είναι τα εξής:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO:9001
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO:14001
  • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS:18001
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Ελέγχου της Παραγωγής CE στο Εργοστάσιο (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων CPR)
  • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (Οσον αφορά την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας)

 

Επιπλέον, επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με εταιρίες που διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.